ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 ก.ค. 60 วันเข้าพรรษา
คณะครูและนักเรียนร่วมหล่อเทียนพรรษา
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
07 ก.ค. 60 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนในวันวันอาสาฬหบูชา
วัดจันทวงศษาราม(วัดกลาง) โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
31 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด

โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์