ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ก.พ. 63 กิจกรรมนิทรรศการงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
29 พ.ย. 62 สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา2562

31 ก.ค. 62 กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2562

26 ก.ค. 62 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

ชุดพระราชทานจิตอาสา
15 ก.ค. 62 แห่เทียนพรรษา
12 ก.ค. 62 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
ห้องประชุม/แต่งกายด้วยชุดสุภาพ โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561
01 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์

29 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

09 ก.พ. 61 งานครบรอบ 85 ปี วันสถาปนาโรงเรียนและทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
03 ก.พ. 61 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาภาษาต่างประเทศ
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
01 พ.ย. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ การแต่งกาย ชุดนักเรียน โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
10 ต.ค. 60 รับแบบรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่1/2560
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
25 ก.ย. 60 ถึง 26 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
31 ส.ค. 60 ถึง 01 ก.ย. 60 ค่ายพุทธบุตร
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
18 ส.ค. 60 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
11 ส.ค. 60 วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
31 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด

โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
07 ก.ค. 60 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนในวันวันอาสาฬหบูชา
วัดจันทวงศษาราม(วัดกลาง) โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
06 ก.ค. 60 วันเข้าพรรษา
คณะครูและนักเรียนร่วมหล่อเทียนพรรษา
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์