ติดต่อเรา
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
เลขที่ 136 ซ.ลาดพร้าว 134   แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2377-6514


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน