ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
ภาพกิจกรรม

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 18 รูป / ดู 15 ครั้ง )
เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 29 รูป / ดู 32 ครั้ง )
กิจกรรมรถโรงเรียนจาก Museum siam
( จำนวน 28 รูป / ดู 21 ครั้ง )
ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 22 รูป / ดู 32 ครั้ง )
คณะครูร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดเทพลีลา
( จำนวน 8 รูป / ดู 27 ครั้ง )
ต้อนรับรองผู้อำนวยการ
( จำนวน 8 รูป / ดู 27 ครั้ง )
ตลาดนัดวิชาการ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 22 สำนักงานเขตบางกะปิ
( จำนวน 48 รูป / ดู 260 ครั้ง )
พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
( จำนวน 28 รูป / ดู 163 ครั้ง )
กิจกรรมไขศรีบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 36 รูป / ดู 217 ครั้ง )
ตรวจประเมินสภาพแวดล้อมโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
( จำนวน 22 รูป / ดู 171 ครั้ง )
กิจกรรม English Day Camp
( จำนวน 23 รูป / ดู 171 ครั้ง )
วันวิชาการโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
( จำนวน 38 รูป / ดู 279 ครั้ง )