ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม English Day Camp
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม English Day Camp ขึ้น เพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานกิจกรรม  
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2560,20:58   อ่าน 491 ครั้ง