ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 โรงเรียนไขศรีได้จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนขึ้น มีผู้เข้าร่วมสมัครทั้งหมด 4 ทีม ผลการเลือกตั้ง ประธานสภานักเรียน คือ นายธนภัทร  ชิงชั้ย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2560,14:09   อ่าน 470 ครั้ง