ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560 คณะครูและนักเรียนร่วมกันปฏิญานตนต่อต้านยาเสพติด และร่วมเดินขบวนรณรงค์ให้ชุมชนรู้จักโทษของยาเสพติด 
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2560,21:28   อ่าน 510 ครั้ง