ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับโล่เกียรติยศรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดสวดมนต์
โล่เกียรติยศ รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ประจำปี2560
ณ วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2560,11:46   อ่าน 248 ครั้ง