ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการไสว จุฬา มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบO-NETเฉลี่ยรวม4กลุ่มสาระฯร้อยละ50ขึ้นไป
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2560 เฉลี่ยทั้ง4กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับประเทศ ดังนี้
- ภาษาไทยร้อยละ 49.34
- ภาษาอังกฤษร้อยละ 37.71
- คณิตศาสตร์ ร้อยละ 41.38
- วิทยาศาสตร์ร้อยละ 46.20

เด็กหญิงพรอมิช พรู คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.56
เด็กหญิงสร้อย เฮือง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.38
เด็กชายจักรี ไพรสณฑ์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.69
เด็กชายทีฆทัศน์ แคโอชา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.50
เด็กหญิงปทิตตา นกยูง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.00
เด็กชายอรรณพ สิทธิชัย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.75
เด็กชายวรุตม์ อะภัยโส คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.94
เด็กหญิงปรียาวดี แปะประโคน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 51.94
เด็กชายชัชพงศ์ แคโอชา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.94
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2561,11:00   อ่าน 302 ครั้ง