ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนไขศรีฯ ที่ได้รับโล่พระราชทาน รางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ ที่ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ ประจำปี2561
เด็กชายวราเมธ วงษ์สงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
เด็กชายยศกร คณโฑมุกข์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
เด็กชายเกริกก้อง คณโฑมุกข์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
เด็กชายศศิ พรหมนัส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
เด็กชายภูเบศวร์ โพธิ์คำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2561,11:40   อ่าน 295 ครั้ง