ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา2561
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 โรงเรียนไขศรีฯได้จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนขึ้น มีผู้เข้าร่วมสมัครทั้งหมด 3 ทีม ผลการเลือกตั้ง ประธานสภานักเรียน คือ เด็กหญิงสุวิภา  แสนศรีแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2561,11:11   อ่าน 217 ครั้ง