ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563
นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ นายสุนิติ บุณย์มหาศาล นางแสงเพ็ญ วิวัฒน์พนชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ พร้อมผู้บริหารเขต ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,11:38   อ่าน 226 ครั้ง