ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 ในสถานศึกษา
นางลัดดาวัลย์ ศิริจินดามณีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนางอาซียะฟ ล้อแม พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข (อนามัยโรงเรียน) จากศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อcovid-19 ในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,12:30   อ่าน 207 ครั้ง