ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
5 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ภายใต้การดูแลของนายปราโมทย์ อักษรหรั่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โดยมีวาระการประชุมดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564
- ส่งที่โรงเรียนดำเนินการ ด้านของการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคและด้านสถานที่
2. รูปแบบการเรียนการสอน
3. บทบาทของครูและนักเรียน
4. มาตรการและแนวทางการดูแลนักเรียนและผู้ปกครอง
5. บทบาทของผู้ปกครอง
6. มาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2564,10:36   อ่าน 214 ครั้ง