ภาพกิจกรรม
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ 4 On
 โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์   สํานักงานเขตบางกะปิ  โดยการนำของ นายปราโมทย์ อักษรหรั่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายคณะครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาด    ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยใช้รูปแบบ 4 Onดังนี้ 1. On line  2. On hand  3. On school line 4. On air 
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2564,14:43   อ่าน 90 ครั้ง