ภาพกิจกรรม
นายนพ ชูสอน ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ และคณะตรวจเยี่ยมความพรัอมเมื่อเปิดการเรียนการสอนและเยี่ยมขมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครู
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2564,22:38   อ่าน 108 ครั้ง