ภาพกิจกรรม
รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิช่วยการศึกษา
ในวันพุธ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งานสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมากได้มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร แก่เด็กหญิงไอรดา บุญยิ้ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 และ เด็กหญิงณัฏฐา ช้อยเชื้อดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2  พร้อมด้วยผู้แทนโรงเรียนจำนวน 2 คน คือ นายปราโมทย์  อักษรหรั่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ และ นายประวิทย์ เบ้าชาลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2564,10:22   อ่าน 50 ครั้ง