ภาพกิจกรรม
ประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ในวันพุธ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ดำเนินการประเมินข้าราชการครู เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการของ ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิดา พัฒเพ็ง
 ครูโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย
 1. นายปราโมทย์  อักษรหรั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
 2. นายธีรวัตร์  ไพธนโรจน์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตบางกะปิ
 3. นางสาวสุชีรา เล่นวารี  หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2564,10:24   อ่าน 65 ครั้ง