ภาพกิจกรรม
นายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ และคณะตรวจเยี่ยมความพรัอมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565  โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางกะปิ โดยการนำของนายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ ภายใต้การดูแลของนายสุริยกานต์  สุรชน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากนายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ นางสาวศิริพร  รัตนคันทรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ และคณะ โดยดูสภาพแวดล้อมทั่วไป  มาตรการในการเตรียมความพร้อมเมื่อเปิดการเรียนการสอน  พร้อมทั้งให้กำลังใจและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแก่คณะครูเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2565,10:43   อ่าน 55 ครั้ง