ภาพกิจกรรม
นางสาวน้ำฝน อยู่ดี รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. นางสาวน้ำฝน อยู่ดี รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและคณะ พร้อมด้วย นายสมมาตร ภัทรปรีชาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ ซึ่งโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมทั้งระบบการคัดกรอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรปลอดภัย และการจัดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ในการนี้ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาได้สอบถามถึงปัญหาและความต้องการของโรงเรียน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติราชการแก่คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
ขอขอบพระคุณท่าน รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และคณะ ที่มีความห่วงใยและให้คำแนะนำในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนในครั้งนี้ค่ะ
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2565,15:06   อ่าน 82 ครั้ง