ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
ภาพกิจกรรม

รับการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
( จำนวน 14 รูป / ดู 163 ครั้ง )
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
( จำนวน 29 รูป / ดู 391 ครั้ง )
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสีือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
( จำนวน 30 รูป / ดู 437 ครั้ง )
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559
( จำนวน 36 รูป / ดู 540 ครั้ง )
ผอ.และคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 12 สิงหาคม 2559
( จำนวน 5 รูป / ดู 170 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
( จำนวน 29 รูป / ดู 482 ครั้ง )
คณะครูและนักเรียนเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
( จำนวน 15 รูป / ดู 419 ครั้ง )
กิจกรรมวันภาษาไทย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
( จำนวน 25 รูป / ดู 427 ครั้ง )
กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
( จำนวน 26 รูป / ดู 451 ครั้ง )
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
( จำนวน 23 รูป / ดู 424 ครั้ง )
ครูและนักเรียนศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
( จำนวน 8 รูป / ดู 280 ครั้ง )
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2559 ที่สยามโอเชียนเวิลล์ สยามพารากอน
( จำนวน 27 รูป / ดู 414 ครั้ง )