ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
ภาพกิจกรรม

คณะครูและนักเรียนเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
( จำนวน 15 รูป / ดู 437 ครั้ง )
กิจกรรมวันภาษาไทย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
( จำนวน 25 รูป / ดู 452 ครั้ง )
กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
( จำนวน 26 รูป / ดู 482 ครั้ง )
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
( จำนวน 23 รูป / ดู 448 ครั้ง )
ครูและนักเรียนศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
( จำนวน 8 รูป / ดู 296 ครั้ง )
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2559 ที่สยามโอเชียนเวิลล์ สยามพารากอน
( จำนวน 27 รูป / ดู 444 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2559
( จำนวน 18 รูป / ดู 417 ครั้ง )
ผอ.และคณะครูร่วามแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
( จำนวน 11 รูป / ดู 153 ครั้ง )
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะ วิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)
( จำนวน 4 รูป / ดู 180 ครั้ง )
กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียน Big Cleaning Day
( จำนวน 7 รูป / ดู 190 ครั้ง )
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559
( จำนวน 20 รูป / ดู 354 ครั้ง )
กิจกรรมวันไหว้ครู เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559
( จำนวน 28 รูป / ดู 413 ครั้ง )