ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2559
( จำนวน 18 รูป / ดู 395 ครั้ง )
ผอ.และคณะครูร่วามแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
( จำนวน 11 รูป / ดู 147 ครั้ง )
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะ วิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)
( จำนวน 4 รูป / ดู 174 ครั้ง )
กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียน Big Cleaning Day
( จำนวน 7 รูป / ดู 179 ครั้ง )
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559
( จำนวน 20 รูป / ดู 334 ครั้ง )
กิจกรรมวันไหว้ครู เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559
( จำนวน 28 รูป / ดู 379 ครั้ง )
กิจกรรมวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
( จำนวน 17 รูป / ดู 328 ครั้ง )
นิทรรศการวิชาการ ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
( จำนวน 20 รูป / ดู 338 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับ นางสาวพิมพา วิเศษโสภา ได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
( จำนวน 5 รูป / ดู 376 ครั้ง )
โรงเรียนสันติสุขสอนภาษา จัดฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียน เมื่อวันที่ วันที่ 27 กพ 2558
( จำนวน 15 รูป / ดู 682 ครั้ง )
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ จัดกิจกรรม English Dayเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ 2557
( จำนวน 33 รูป / ดู 972 ครั้ง )
ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียน เข้าอบรมหลักสูตร"พัฒนาทักษะภาษา" เมื่อวันที่ 14 ธ.ค 57
( จำนวน 7 รูป / ดู 304 ครั้ง )