ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ












ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 31กรกฎาคม 2560 จัดกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ" และ "สัปดาห์ห้องสมุด" (อ่าน 12) 20 ก.ค. 60
วันที่ 7กรกฎาคม 2560 จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน (อ่าน 29) 03 ก.ค. 60
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา (อ่าน 19) 03 ก.ค. 60
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 59) 07 พ.ค. 60
วันที่ 16-17 มีนาคม 2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 96) 09 มี.ค. 60
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ทดสอบ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 215) 24 พ.ย. 59
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 สอบ Pre-O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 302) 24 พ.ย. 59