ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 885) 17 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 866) 08 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3085) 07 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4090) 02 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง/นักเรียน เรื่องตารางเรียนออนไลน์ เริ่มใช้วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ค่ะ (อ่าน 3335) 03 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับค่าอาหารเช้าและค่าอาหารกลางวัน (อ่าน 4554) 23 มิ.ย. 64
ตารางเรียนออนไลน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 3352) 13 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และแนวทางการเรียนการสอน ขณะที่โรงเรียนไม่สามารถให้นักเรียนมาเรียนได้ตามปกติ (อ่าน 4072) 12 มิ.ย. 64
แจ้งผู้ปกครอง/นักเรียน รับเอกสาร ON HAND ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 (อ่าน 4136) 09 มิ.ย. 64
แก้ไขรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3367) 06 มิ.ย. 64
แนะนำคุณครูที่ปรึกษาและกลุ่มไลน์ประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆจากทางโรงเรียน (อ่าน 3345) 03 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 3362) 24 พ.ค. 64
กำหนดเปิดภาคเรียน 1/2564 (อ่าน 3941) 09 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ (อ่าน 3851) 23 เม.ย. 64