ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- 4 กลุ่มสาระ
     ภาษาไทย
     ภาษาอังกฤษ
     คณิตศาสตร์ 
     วิทยาศาสตร์ 
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 620 ครั้ง