ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับค่าอาหารเช้าและค่าอาหารกลางวัน
เรียนผู้ปกครองทุกท่าน 
   ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติ กรุงเทพมหานครจึงสนับสนุนงบประมาณอาหารเช้า(15 บาท) อาหารกลางวัน(25 บาท) รวม 40 บาท/ วัน ให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่เปิดภาคเรียน (14 มิย. 64) เป็นต้นมา โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นรายสัปดาห์ ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ขอรับค่าอาหารเช้า อาหารกลางวันนักเรียนและรับรองว่าจะนำเงินไปใช้จ่ายในการจัดหาอาหารให้นักเรียนรับประทานที่บ้านจริง หากตรวจพบภายหลังว่ามิได้นำเงินไปจัดหาอาหารดังกล่าว ผู้ปกครองจะต้องคืนเงินให้กับทางราชการ หากผู้ปกครองไม่ประสงค์จะรับเงิน ให้แจ้งสละสิทธิ์การขอรับเงิน
      ขอให้ผู้ปกครองเตรียมสำเนาบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงิน เมื่อโรงเรียนได้รับงบประมาณ จะแจ้งนัดหมายรับเงินทันทีครับ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2564,13:42   อ่าน 4182 ครั้ง