ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ทดสอบ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560  
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ประถมศึกษาปีที่ 6
- 5 กลุ่มสาระ
     ภาษาไทย
     สังคมศึกษาฯ 
     ภาษาอังกฤษ
     คณิตศาสตร์ 
     วิทยาศาสตร์ 
    
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2559,14:54   อ่าน 679 ครั้ง