ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 545) 17 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 539) 08 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2687) 07 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3767) 02 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง/นักเรียน เรื่องตารางเรียนออนไลน์ เริ่มใช้วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ค่ะ (อ่าน 3303) 03 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับค่าอาหารเช้าและค่าอาหารกลางวัน (อ่าน 4183) 23 มิ.ย. 64
ตารางเรียนออนไลน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 3315) 13 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และแนวทางการเรียนการสอน ขณะที่โรงเรียนไม่สามารถให้นักเรียนมาเรียนได้ตามปกติ (อ่าน 3775) 12 มิ.ย. 64
แจ้งผู้ปกครอง/นักเรียน รับเอกสาร ON HAND ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 (อ่าน 3817) 09 มิ.ย. 64
แก้ไขรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3322) 06 มิ.ย. 64
แนะนำคุณครูที่ปรึกษาและกลุ่มไลน์ประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆจากทางโรงเรียน (อ่าน 3313) 03 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 3323) 24 พ.ค. 64
กำหนดเปิดภาคเรียน 1/2564 (อ่าน 3762) 09 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ (อ่าน 3671) 23 เม.ย. 64