คณะผู้บริหาร

นายสุริยกานต์ สุรชน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายประวิทย์ เบ้าชาลี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา