ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีรพงษ์ คำเพ็ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวผจงจิต นิยม
ครูผู้ช่วย