แนะแนว

นายอัคเรศ ทองลักษณ์ศิริ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2